அரசு மருத்துவமனை அடிப்படை வசதி செய்ய மனு-கோவில்பட்டி

4
அரசு மருத்துவமனை அடிப்படை வசதிகள் செய்ய கோரி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  கோட்டாட்ச்சியர் அவர்களிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது மனுவின் மீது நடவடிக்கைகள் எடுப்பதாக RDO உறுதி அளித்துள்ளார்