பனை விதைகள் சேகரிப்பு-பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி

16

பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 28-8-2019 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டன.