கொடியேற்றும் நிகழ்வு-மரக்கன்று நடும்-நிகழ்வு-பல்லடம் தொகுதி

10

28/7/2019 திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பில் திருப்பூர் மாநகராட்சி 53வது வார்டு சுண்டமேடு பகுதியில் கொடியேற்றம் விழா நடைபெற்றது நிகழ்வில் 20 மரக்கன்றுகள் சுண்டமேடு பகுதியில் நடப்பட்டது.