கொடியேற்றும் நிகழ்வு-புதுச்சேரி இலாசுப்பேட்டை தொகுதி

39
புதுச்சேரி இலாசுப்பேட்டை தொகுதி உழவர் சந்தை அருகில் 23.08-2019 அன்று  பேராசிரியர். கல்யாணசுந்தரம் அவர்கள் கட்சியின் கொடியை ஏற்றினார்..