உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-புதுச்சேரி

16

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சியின் உப்பளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது