செந்தமிழர் பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம்

54

செந்தமிழர் பாசறை கத்தார் பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டம் படகுத்துறையில் 6.7.2019 அன்று நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதியாகிகளுக்கு வீரவணக்கம்-விவசாயி-ஆத்தூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திபனை விதை சேகரிப்பு-சூலூர் தொகுதி