செந்தமிழர் பாசறை கலந்தாய்வு கூட்டம்

21

செந்தமிழர் பாசறை கத்தார் பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு கூட்டம் படகுத்துறையில் 6.7.2019 அன்று நடைபெற்றது.