கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருக்கோவிலூர் தொகுதி

58

( 04/07/2019 ) அன்று திருக்கோவிலூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆ.கூடலூர் கிராமத்தில் விழுப்புரம் மண்டல செயலாளர் சர்புதின் அவர்களின் தலைமையில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது