கொடியேற்றும் நிகழ்வு-கலசபாக்கம் தொகுதி|ஜவ்வாது மலை

22

16.6.2019 அன்று கலசப்பாக்கம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ஜமுனா முத்தூர் [ஜவ்வாது மலை] பகுதியில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.