கிராமசபை கூட்டம்-பொள்ளாச்சி தொகுதி

18

பொள்ளாச்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில்  நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்துகொண்டனர்.