கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும்\கொடியேற்றும் நிகழ்வு

34

30.06.19 (ஞாயிறு) அன்று இராசிபுரம் தொகுதி வெண்ணந்தூர் ஒன்றிய கலந்தாய்வு மற்றும் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைப்பெற்றது.