உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சிவகங்கை தொகுதி

11

சிவகங்கை சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக சிவகங்கை வாணியங்குடியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.