தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் (க.எண்:201906100)

38

தலைமை அறிவிப்பு: அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து நீக்கம் (க.எண்:201906100)

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தொகுதியைச் சேர்ந்த பா.தனபாண்டியன் (25492854596), கட்சியின் கட்டுப்பாடுகளுக்கு மீறி செயற்பட்டதனால் அடிப்படை உறுப்பினரிலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்கப்படுவதாக பொதுச்செயலாளர் நா.சந்திரசேகரன் இன்று (27-06-2019) அறிவித்துள்ளார்.(க.எண்:201906100)

எனவே கட்சியின் அனைத்துநிலைப் பொறுப்பாளர்களும், உறுப்பினர்களும் இவரோடு கட்சித் தொடர்பான எந்த நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.