மே.18 இனப்படுகொலை நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு-போளூர்

47

போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக மே.18 இனப்படுகொலை நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது