உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-பூம்புகார் தொகுதி

98

நாகை மாவட்டம் பூம்புகார் தொகுதி குத்தாலம் ஒன்றியம் நாம் தமிழர் கட்சியில் கொத்தங்குடி  ஊராட்சியில்  உள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் உறவாய் இணைந்துள்ளார்கள்.