பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம்-பக்ரைன் செந்தமிழர் பாசறை

47
பக்ரைன் செந்தமிழர் பாசறையின் சார்பாக 1.3.2019 அன்று புதிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் விழா மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திநகராட்சி அலுவலகத்திற்குப்-பூட்டு போடும் போராட்டம்
அடுத்த செய்திசல்லிகட்டு விளையாட்டு விழா-எருமப்பட்டி