கொள்கை விளக்கபொதுக்கூட்டம்-கீழ்ப்பெண்ணத்தூர் தொகுதி

4

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கீழ்ப்பெண்ணாத்துர்  தொகுதி சார்பாக நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை விளக்க பொது கூட்டம் 03-03-2019 அன்று மாலை  துரிஞ்சாபுரம் ஒன்றியம் ஆரபாக்கம் கிராமத்தில் நடைபெற்றது