கொடியேற்றும் நிகழ்வு-சேலம் மேற்கு தொகுதி

27

சேலம் மாநகரம் 23வது கோட்டத்திற்குட்பட்ட திருவாக்கவுண்டனூர் பிராதான சாலையில் சேலம் மேற்கு தொகுதி சார்பாக இன்று புலிகொடி பறக்கவிடபட்டது