கலந்தாய்வு கூட்டம்-சேலம் மேற்கு தொகுதி

17

சேலம் மேற்கு தொகுதி சேலம் 25 வது கோட்டம் பள்ளப்பட்டி பகுதியின் கிளை கட்டமைப்பு மற்றும் மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்து கலந்தாய்வு கூட்டம்  சிறப்பாக நடைபெற்றது