கலந்தாய்வு கூட்டம்-விளாத்திகுளம் தொகுதி

9

23/12/2018) ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் தொகுதியில் கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் பொறுப்பாளர் தேர்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.