கலந்தாய்வு கூட்டம்-கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு -கிழ்பென்னாத்துர் தொகுதி

11

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நாம் தமிழர் கட்சி கீழ்ப்பெண்ணாத்தூர்  தொகுதி சார்பாக  30.9.2018 அன்றுகொடியேற்றி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.