சுற்றுச்சூழல் பாசறை-விதைகள் விதைக்கப்பட்டது-முசிறி சட்ட மன்ற தொகுதி

52

முசிறி சட்ட மன்ற தொகுதியில்
தாத்தையங்கார்பேட்டை ஒன்றியத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாசறைக்கு 5000 க்கும் மேற்பட்ட விதைகள் பெறப்பட்டு முதற்கட்டமாக 300 விதைகள் விதைக்கப்பட்டுள்ளது மரக்கன்றுகளாக வளர்ந்த பின் தொகுதியின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடப்படும்.