புரட்சியாளர் புலவர் கு.கலியபெருமாள் நினைவேந்தல் குழு அறிக்கை

853

புரட்சியாளர் புலவர் கு.கலியபெருமாள் நினைவேந்தல் குழு அறிக்கை

புரட்சியாளர் புலவர் கு

முந்தைய செய்திகொளத்தூர் தொகுதி புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு
அடுத்த செய்திஅண்ணாநகர் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் – தலைமை அறிவிப்பு