தமிழகப் பண்பாட்டுக் கண்காட்சி – திருச்சி | சீமான் வாழ்த்துரை – தூய வளனார் கல்லூரி

56

07-10-2017 திருச்சி | சீமான் வாழ்த்துரை – தூய வளனார் கல்லூரி | தமிழகப் பண்பாட்டுக் கண்காட்சி

முந்தைய செய்திரோகிங்கியா முஸ்லிம்கள் படுகொலை: மறுமலர்ச்சி த.மு.மு.க நடத்திய கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் சீமான் கண்டனவுரை
அடுத்த செய்திமூலனூர் ஒன்றியத்தில் கலந்தாய்வு மற்றும் பொறுப்பாளர் தேர்வு – தாராபுரம்