உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – ஊத்தங்கரை (கிருட்டிணகிரி – கிழக்கு மாவட்டம்)

65

12-09-2017 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-29 கிருட்டிணகிரி கிழக்கு மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதியில் நடைபெற்றது. இதில் பாரண்டப்பள்ளி ஓலைப்பட்டி பகுதியில் 30க்கும் மேற்பட்டோர் கட்சியில் தங்களை இணைத்துக்கொண்டனர்.