02-11-2016 பரமக்குடி பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

25

02-11-2016 பரமக்குடி பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

Naam Tamilar Seeman Speech – Paramakudi
LTTE S. P. Tamilselvan the leader of the political wing of the Liberation Tigers of Tamil Eelam Memorial Day Meeting held at Paramkudi

Naam Tamilar Seeman Speech about LTTE S. P. Tamilselvan