7.5.2016 சைதாபேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

24

7.5.2016 சைதாபேட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=xDqoCsdM9to