30.4.2016 மணப்பாறை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

16

30.4.2016 மணப்பாறை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்திஉறையூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்தி1-5-2016 மணச்சநல்லூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் -சீமான் எழுச்சியுரை