1-5-2016 கரூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

12

1-5-2016 கரூர்(வெங்கமேடு) தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை