திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

15

29-4-2016 திருப்பரங்குன்றம் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=j-s9ePOGVMc

முந்தைய செய்திவடமதுரை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திநிலக்கோட்டை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை