25.4.2016 ஆண்டிபட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

9

25.4.2016 ஆண்டிபட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை