25.4.2016 ஆண்டிபட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

11

25.4.2016 ஆண்டிபட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

முந்தைய செய்தி24.4.2016 விருதுநகர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்தி25.4.2016 பெரியகுளம் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை