பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

15

9.4.2016 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை