திருப்பத்தூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

18

28.4.2016 திருப்பத்தூர் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை https://www.youtube.com/watch?v=zeqUOFmS_ME

முந்தைய செய்திபொன்னமராவதி தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை
அடுத்த செய்திவடமதுரை தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை