திருச்செங்கோடு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

8

10.4.2016 திருச்செங்கோடு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை