கிணத்துக்கடவு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை

11

13.4.2016 கிணத்துக்கடவு தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டம் – சீமான் எழுச்சியுரை