வீரத்தமிழர் முன்னணி பதாகை சுவரொட்டிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தமிழ் கடவுள்களின் படங்கள்

7274

வீரத்தமிழர் முன்னணி பதாகை சுவரொட்டிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் தமிழ் கடவுள்களின் படங்கள்
krishnan-kannan-mayon-naam-tamilar-veeratamilar-munnani

muppattan-murugan-naam-tamilar-veeratamilar-munnani

முந்தைய செய்திஇராஜா அம்மையப்பன் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்களில் ஒருவராக நியமிக்கப்பட்டார்
அடுத்த செய்திகட்சியின் பல்வேறு புதிய பொறுப்பாளர்களை அண்ணன் சீமான் அறிவித்தார்