நாகையில் குருதிக்கொடை முகாம்

28

தேசியத் தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி இன்று (22-11-15) நாகை மருத்துவமனையில் குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.

nag1

nag2