மாவீரர் நாள்-அமீரகம்

23

நாம் தமிழர் அமீரகம் சார்பாக மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நடத்தப்பட்டது.

amee

ame3

 a2

ame1

ame

ameerar

முந்தைய செய்திமாவீரர் நாள்-மும்பை
அடுத்த செய்திதமிழர் எழுச்சி நாள் பொதுக்கூட்டம்-திருப்போரூர்