திருவள்ளூரில் குருதிக்கொடை முகாம்

14

தேசியத் தலைவர் பிறந்த நாளையொட்டி இன்று (22-11-15) திருவள்ளூரில் குருதிக்கொடை முகாம் நடந்தது.
thi1

 th2