திருப்பூரில் மே நாள் பேரணி நடைபெற்றது

103

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடத்தில் மே நாளை முன்னிட்டு மாநாட்டை விளக்கும்வகையில் பேரணி நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதஞ்சாவூரில் மாநாட்டு விளக்கப்பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது
அடுத்த செய்திநாம் தமிழர் தலைமை அறிவிப்பு