திருப்பூரில் மே நாள் பேரணி நடைபெற்றது

21

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடத்தில் மே நாளை முன்னிட்டு மாநாட்டை விளக்கும்வகையில் பேரணி நடைபெற்றது.