இனப்படுகொலையாளன் ராசபக்சே வருகையை கண்டித்து நீலமலை மாவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டம்

37

நாம் தமிழர் கட்சி நீலமலை மாவட்டம்– ஆர்பாட்டம்
====================================
மோடி அரசும் காங்கிரசின் பாதையில்தான் பயணிக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது-இனப் படுகொளையாளன் ராஜபக்சே இந்திய வருகையை கண்டித்து நாம் தமிழர் கட்சி நீலமலை மாவட்டம் ஆர்பாட்டம்.