காங்கிரஸ் கட்சியை கண்டித்து நடை பெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்

25

திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டி இல்  நாம் தமிழர் கட்சி  வத்தலக்குண்டு ஒன்றியம்  சார்பில் காங்கிரஸ்  கட்சியை  கண்டித்து நடை பெற்ற  ஆர்ப்பாட்டத்தில்  50 நாம் தமிழர் உறவுகள் கைது.