நாம் தமிழர் கட்சி பொன்னமராவதி ஒன்றியம் சார்பாக குடிநீர் வேண்டி சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.

46

நாம் தமிழர் கட்சி பொன்னமராவதி ஒன்றியம் சார்பாக ஆலவயல் ஊராட்சி, செம்மலாப்பட்டி கிராமத்தில் குடிநீர் வேண்டி சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.