தூத்துக்குடி மாவட்ட கலந்தாய்வு கூட்டம்.

30

தூத்துக்குடி மாவட்டம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 26/10/2013 அன்று கலந்தாய்வு கூட்டம் மாவட்ட  செயலாளர் தா .மி . பிரபு (எ )  அலை மகன்  அவர்கள் தலைமையில்  நடைபெற்றது .