காரைக்காலில் நடைபெற்ற தொழிலாளர்பாசறை கொடியேற்ற நிகழ்வு.

10

காரைக்காலில் 28/08/2013  அன்று நடைபெற்ற தொழிலாளர்பாசறை கொடியேற்ற நிகழ்வு.