காரைக்காலில் நடைபெற்ற வீரமங்கை செங்கொடி நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்டம்

11

காரைக்காலில் 28-ஆகஸ்ட்-2013 அன்று நடைபெற்ற வீரமங்கை செங்கொடி நினைவேந்தல் பொதுக்கூட்டம்!!