நாம் தமிழர் கட்சி நடத்தும் மருத்துவமுகம் ஆலோசனை கூட்டம்.

16

மருத்துவ பாசறை நடத்தும் இலவச மருத்துவம் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம்
தொடக்க உரை செந்தமிழன் சீமான்.
இடம் :துளசியம்மன் திருமண மண்டபம்
காந்தி சிலை அருகில் வால்பாறை

நாள் :வரும் 30/06/2013
காலை 09மணி .