தூத்துக்குடியில் தமிழர் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம். – 29/4/2013

14

நாம் தமிழர் கட்சி தூத்துக்குடியில் நடத்திய  தமிழர் எழுச்சி  பொதுக்கூட்டம். . நாள்: நேற்று (29.04.2013)