தூத்துக்குடியில் “தமிழர் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம்”.–29/04/2013

15

நாம் தமிழர் தூத்துக்குடியில் “தமிழர் எழுச்சி பொதுக்கூட்டம்”

இடம்: அண்ணாநகர் ,தூத்துக்குடி.

நாள்: 29/04/2013 மாலை 5 மணிக்கு.