வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி மாநகரில் கடை விரிக்க இருக்கும் மலையாளி’யின் ஜாய் அலுக்காஸ் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருச்சி மாவட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதாகை!!

69

வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி மாநகரில் கடை விரிக்க இருக்கும் கொலையாளி மலையாளி’யின் ஜாய் அலுக்காஸ் கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருச்சி மாவட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பதாகை……..

ஞாயிறு அன்று காலை 10.30 மணிக்கு எதிரிகளுக்கு சிறப்பான வரவேற்ப்பு? அளிக்க திருச்சி தம்பிகள் தயார் !

முந்தைய செய்தி18-08-2012 அன்று புதுச்சேரியில் நடைபெறும் கொள்கை விளக்கப் பொதுக்கூட்டதிர்க்கான சுவரொட்டிகள்/பதாகைகள்!!
அடுத்த செய்திகொரட்டூர் பொதுக்கூட்டம் 4-8-2012