21/04/2012 அன்று சேலம் கந்தநூரில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொடியேற்று விழா – துண்டறிக்கை இணைப்பு!!

22

சாதி அரசியலுக்கும், மத அரசியலுக்கும், தேசிய அரசியலுக்கும், திராவிட அரசியலுக்கும்.. “நாமே மாற்று.. நாம் தமிழரே மாற்று…”

அடிப்படை மாற்று.. அரசியல் சித்தாந்த மாற்று… “நாம் தமிழர்..” …..நாமே தமிழர்..

துண்டறிக்கையை பெரிதுபடுத்திப் பார்க்க கீழே உள்ள படத்தின் மேல் சொடுக்கவும்: